En sommerdag, 100 x 140 cm. olie

Hjertelig, 60 x 50 cm. Olie

Ophav, 80 x 80 cm. Olie

Fra naturen, 100 x 100 cm. Olie

Kraftpunkt, 100 x 100 cm., olie

Fest med rødt slips, 100 x 120 cm., olie